HUSQVARNA 333R INSTRUKCJA OBSUGI PDF

Embed Size px x x x x Copyright Husqvarna AB publ. Wszelkie prawa zastrzeone. Logo Husqvarna oraz inne oznaczenia produktw i funkcji stanowi znaki towarowe Husqvarna Group, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www.

Author:Mikora Gashura
Country:French Guiana
Language:English (Spanish)
Genre:Personal Growth
Published (Last):22 December 2012
Pages:422
PDF File Size:2.79 Mb
ePub File Size:13.51 Mb
ISBN:839-7-57021-702-1
Downloads:31327
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:AkigoreEmbed Size px x x x x Copyright Husqvarna AB publ. Wszelkie prawa zastrzeone. Logo Husqvarna oraz inne oznaczenia produktw i funkcji stanowi znaki towarowe Husqvarna Group, zgodnie z informacjami zawartymi na stronie www.

Ponad lat dowiadczenia pomaga nam zrozumie wiele rzeczy, jednak przede wszystkim nauczyo nas, e nasi klienci dysponuj najlepsz wiedz praktyczn dlatego tak uwanie Pastwa suchamy.

Pastwa oczekiwania bezporednio ksztatuj nasz wyjtkow histori i produkty. W efekcie zyskalimy dobr reputacj, dostarczajc nie tylko mocnych, wydajnych produktw, ale rwnie oferujc naszym klientom najszersz na wiecie ofert profesjonalnych maszyn do pracy w lesie i ogrodzie, dajcych rezultaty pracy, z ktrych mona by dumnym. Husqvarna nieustannie udoskonala swoje produkty i zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, technicznych i mate riaowych oraz nowych rozwiza konstrukcyjnych bez wczeniejszego.

Wszystkie urzdzenia wyposaone w czci ruchome mog stwarza zagroenie w przypadku nieodpowiedniej obsugi. Przed przystpieniem do pracy naley uwanie.

W niektrych krajach mog wystpowa rnice w kom plementacji i parametrach technicznych sprztu. Informacje o maszynach dostpnych w Polsce i ich. Parametry techniczne maszyn byy aktualne w momencie oddania publikacji do druku. Mog one ulega zmianom w wyniku wprowadzania nowych. Wybr odpowiedniej maszyny Husqvarna to powana decyzja. Jeeli zechc Pastwo skorzysta w swojej pracy z naszej oferty, pragniemy towarzyszy i wspiera Pastwa we wszystkich wysikach.

Witryna internetowa Husqvarna dostarcza szczego wych informacji na temat penej oferty produktw, akcesoriw i odziey ochronnej. Znajd tam Pastwo take nowoci, porady i inne przydatne informacje.

Dodatkowo, nasi autoryzowani sprzedawcy su fachow pomoc zarwno w zakresie wyboru maszyny, jak i jej serwisu czy naprawy. Husqvarna zatrudnia wielu ludzi pracujcych nad dostarczeniem Pastwu oczekiwanej wydajnoci, efektw oraz wsparcia.

Dlaczego mieliby Pastwo sucha tego, co mwimy o mocy, wydajnoci i trwaoci? Poniewa my ju od 50 lat suchamy Pastwa. Dowiedzielimy si, e oczekuj Pastwo najlepszej wydajnoci, efektywnoci oraz satysfakcji z pracy.

Usyszelimy take, e pragn Pastwo swoj prac wykona dobrze i odczuwa dum z uzyskanych rezultatw. Dlatego Husqvarna dokada wszelkich stara, aby podsuwa Pastwu waciwe rozwizania. Czy to jedna z potnych pilarek, czy te jej mniejszy, lejszy model kada maszyna Husqvarna jest bardzo wydajna, trwaa i efektywna. W efekcie jej stosowania poprawia si rodowisko pracy uytkownika, jego samopoczucie oraz wydajno niezalenie od warunkw i rodzaju wykonywanych zada.

WydajnoNa przestrzeni lat upraszczalimy rozruch silnikw w naszych maszynach. Smart Start umoliwia szybkie uruchomienie silnika przy minimalnym wysiku. Nasze silniki dysponuj odpowiedni moc nawet przy duych obcieniach i mniejszej prdkoci obrotowej.

Wzrs rwnie stosunek ciaru do mocy, zapewniajc wiksz wydajno cicia. Ochrona rodowiskaOszczdne silniki ze znacznie zredukowan emisj zanieczyszcze. Jednoczenie wzrosa moc. Dostpny jest take olej do pi acuchowych, wytwarzany na bazie rolinnej i ulegajcy biodegradacji. ErgonomiaDoskonaa ergonomia i stosunek ciaru do mocy decyduj o atwoci obsugi. System Husqvarna Low Vib tumi drgania.

Profilowany przedni uchwyt, odlego midzy uchwytami, wski korpus oraz may ciar urzdzenia i wysoko pooony rodek cikoci sprawiaj, e nasze pilarki s atwe w obsudze, a praca nimi jest mniej mczca. BezpieczestwoHamulec piy acuchowej uruchamia si w przypadku wystpienia odbicia. Zazwyczaj dzieje si to pod wpywem siy bezwadnoci lub poprzez kontakt z lew doni. W celu zapewnienia dodatkowej ochrony opracowalimy system TrioBrake, ktry uruchamia si rwnie poprzez kontakt z doni praw.

Wysokie osigiAutoTune umoliwia uzyskanie optymalnej wydajnoci silnika dziki jego automatycznej regulacji. Kompensuje on rne rodzaje paliwa, wysoko, wilgotno n. System Air Injection usuwa wiksze drobiny zanieczyszcze zanim dotr one do filtra powietrza, zwikszajc trwao silnika. WytrzymaoTrzyczciowy wa korbowy Husqvarna, skadajcy si z dwch kutych czci poczonych czopem korbowym, zapewnia bardzo du trwao i wytrzymao podzespou.

Skrzynie korbowe naszych profesjonalnych pilarek wykonane s ze stopu magnezu, natomiast pozostaych maszyn z kompozytu z elementami metalowymi. Dostpny jest take olej do pi acuchowych, wytwarzany na bazie roli. View Download 1 Category Documents. Tel: 96 Fax: 96 Husqvarna nieustannie udoskonala swoje produkty i zastrzega sobie prawo do zmian konstrukcyjnych, technicznych i mate riaowych oraz nowych rozwiza konstrukcyjnych bez wczeniejszego powiadamiania klientw.

Przed przystpieniem do pracy naley uwanie zapozna si z instrukcj obsugi. Informacje o maszynach dostpnych w Polsce i ich parametrach uzyskasz u sprzedawcy.

Mog one ulega zmianom w wyniku wprowadzania nowych rozwiza. Nie bierzemy odpowiedzialnoci za bdy w druku. Efektywne tumienie drga mniejszy wysiek podczas pracy. Funkcja Smart Start. Szybkie uruchamianie silnika przy minimalnym wysiku uytkownika. Silniki X-Torq maksymalna moc nawet w niskim zakresie obrotw.

Boczny napinacz piy acuchowej szybka i prosta regulacja. Przedstawione wyposaenie jest dostpne w wybranych modelach. System hamulca piy acuchowej TrioBrake uruchamianie na trzy sposoby. Husqvarna Japanese Catalogue Documents. Husqvarna Product Catalogue Belarus Documents. Husqvarna Catalogue Slovenia Documents. Husqvarna Accessories Catalogue Belarus Documents. Husqvarna Spring Catalogue Documents. Husqvarna Catalogue Italy Documents.

Husqvarna catalogue Documents. Husqvarna Accessories catalogue - Germany Documents. Husqvarna catalogue Switzerland Documents.

Husqvarna Catalogue Hungary Documents.

E DREJTA ROMAKE PDF

Husqvarna 333R user manual

Our goal is to provide you with a quick access to the content of the user manual for Husqvarna R. Using the online preview, you can quickly view the contents and go to the page where you will find the solution to your problem with Husqvarna R. If looking through the Husqvarna R user manual directly on this website is not convenient for you, there are two possible solutions:. Many people prefer to read the documents not on the screen, but in the printed version. The option to print the manual has also been provided, and you can use it by clicking the link above - Print the manual.

EDGAR VARESE AMERIQUES SCORE PDF

Husqvarna 333R-Series user manual

.

Related Articles